رویدادها ، همایش ها و سمینارها

برخی اخبار و تصاویر از صدها کارگاه آموزشی و سخنرانی های آقای مهندس کیوان نقره کار

کارگاه ها و سخنرانی های آقای مهندس نقره کار